Should yerine ne kullanılır

4

Should yerine ne kullanılır

Aşağıdaki örnekleri incelersek neden bahsettiğimizi daha kolay He should be begging to you on his knees

Should yerine ne kullanılır 28750

(For fear that, in case ve lest yapılarıyla da “should” kip belirteci kullanılabilir

) Bunun yerine biz fiile eklediğimiz eklerle hem olayın zamanını hem modalların taşıdığı anlamları ifade edebiliriz

Farazi bir çekimsiz fiil olan should tavsiyeye değerlilik ifade eder

Tüm modal verblerde olduğu gibi, Must ve Mustn’t yardımcı fiillerinden sonra da, mutlaka bir Verb (eylem) kullanılır ve bu eylem hiçbir ek alamaz

Tüm modal verblerde olduğu gibi, Must ve Mustn’t yardımcı fiillerinden sonra da, mutlaka bir Verb (eylem) kullanılır ve bu eylem hiçbir ek alamaz

Alyan anahtarı yoksa Alyan anahtarı olmazsa Alyan anahtarı yerine alternatif ne kullanılır

Saç Düzleştirici Should, Ought to ve Had Better, İngilizce’de bir şeyin olmasının iyi olacağı zamanlarda, istekte bulunurken, tavsiye verirken, örneğin kibar olarak “böyle yapmalısın, böyle yapman gerekir veya böyle yapsan iyi olur” demek istediğimiz zamanlarda kullanılır

Ve seni suçlamıyorum

kısaltması sıklıkla kullanılır

İngilizcede tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için kullanılan bir yapıdır

( Hastasın

Kurallar kadar katı bir kullanımı yoktur, tavsiye verilen kişi tavsiyeye uyarsa onun adına iyi olur, cümleye herhangi bir zorunluluk durumu katmaz

yataktan hiç çıkmasaydım/kalkmasaydım daha iyi olurdu

) Should Olumsuz Cümle Örnekleri

Subject (özne); should (öneride bulunmaya yarayan özel yardımcı fiil); verb (fiil); object (nesne), demektir

(Her gün en az iki litre su içmelisin) I should eat fresh vegetables

I'd rather/sooner drink coffee than (drink) tea