Kardiyoloji asistan maaşları

160 Maaş bilgilerinizi paylaşarak verilerin oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz

Kardiyoloji asistan maaşları

Özel sektörde çalışan kardiyoloji doktoru maaşları en az 6000 TL olup, en yüksek bildirilen maaş 9600 TL’ dir

Kardiyoloji asistan maaşları 47304

₺6

₺5

Kalp Cerrahı Hangi Hastalıklara Bakar? Kalp cerrahisi kalp ve damar hastalıklarıyla ilgilidir

120

2022 Cerrahi Asistanlık Maaşları ne kadar? Özelde beyin cerrahı asistan maaşları ise 18

Bu doktorlar özel hastanelerde yaklaşık 8 bin TL maaş alabilmektedirler

Yukarıdaki miktar bakılan hasta sayısına, yapılan ameliyata göre değişmektedir

Kardiyoloji tıbbi asistanları EKG'yi veya kalbin elektriksel aktivitesini ölçen elektrokardiyogramı uygular

Ancak cerrah asistanlarının maaşları prim, diğer ödenekler, asgari geçim indirimi, aile ve eğitim durumu gibi unsurlara göre değişebilir

Nöbet ve döner sermaye ücretleri ile beraber bir aylık maaşlarını 5

halen " yok benim tanıdığım doktorlar 20 bin aliyor " diyenler var! arkadaş, o parayı 35-40 yaşından sonra anca kazanıyorlar

Emekli doktor maaşı 2021 Ocak zammı ile beraber doktorluk mesleğinden emekli olmuş kişilerin maaşlarına da zam yapılmıştır

Ortalama Maaşı net asgari ücretin % 180

05