Kütlece oran nasıl bulunur

com

Kütlece oran nasıl bulunur

lisekimya

Kütlece oran nasıl bulunur 41824

(%100 -%70 =%30 diğer element tir

denir

8 4 26 X kütlesi (g) Y kütlesi (g) II I A ve B elementlerinden oluşan iki bileşikten I

117 okundu

Bir bileşiğin sabit oranını veya kütlece birleşme oranını nasıl bulabilir, Atom kütleleri yardımıyla bulunur

İlk bileşik XY 4 şeklinde ifade ediliyorsa, ikinci bileşik nasıl ifade edilir? Çözüm

ORANTI

Orantıda içlerin çarpımı ile dışların çarpımı birbirine eşittir

117 okundu

(Yani 100 gram bileşiğin 60 gramı Y'ye aittir demek

012300 Dünya kütlesi, dünya merkezinden kütle merkezine ve ay sisteminin merkezine olan uzaklığı bulun

1808 yılında Gay-Lussac yaptığı çalışmalar neticesinde "Molekül" kavramına açıklık getirmiştir

Ch4 bileşiğinde kütlece %25 H bulunur buna göre C2H6 molekülünde C atomunun H atomun kütlece oranı kaçtır?