Insandan doğaya aktarma

2

Insandan doğaya aktarma

Deyim aktarması insandan doğaya, doğadan insana aktarım şeklinde olur

Insandan doğaya aktarma 74451

Kişileştirme sanatında var olan insana ait özelliklerin doğaya verilmesi burada da söz İnsandan doğaya aktarma (dokunma duyusu iúitmeye) Doğadan insana aktarma Doğadan doğaya aktarma Duyular arası aktarma Somuttan soyuta aktarma (Soyutlatırma) Soyuttan somuta aktarma (Somutlatırma) 1

com/turkcedersip Deyim Aktarması-2: Doğadan İnsana AktarımWeb: https:www

B) Senden ayrıldığına inanamıyorum, şaka gibi geliyor bana

Bunu E-postayla Gönder BlogThis! Twitter'da Payla karşılamak için kullanılması da insandan doğaya aktarmadır

Doğadan insana aktarma: Doğadaki nesnelerinin adlarının ve niteliklerinin insanlar için kullanılmasına doğadan insana aktarma denir

Olgun tavırlarıyla herkesin beğenisini kazandı

( tatma duyusundan görme duyusuna aktarma yapılmış) 2-) İNSANDAN DOĞAYA AKTARMA İnsana ait özelliklerin doğaya aktarılmasıdır

*İstanbul Boğaz’ının seyrine doyum olmaz

Bu deyim aktarması kişileştirme şeklindede tabir edilir

♦ Papatyam, yüzümün haline bak! ♦ Arım, balım, peteğim

Bu tür aktarmaya örnek olarak şu cümle verilebilir; ” Dalgın nehir başıboş şekilde akıyordu

f) Doğadan insana aktarma Temel anlamıyla doğa için kullanılan sözcükler insan için kullanılmaya başlandığında böyle bir mecaz ortaya A) İnsandan Doğaya Aktarma: Organ adları ya da giysi parçalarının doğaya aktarımı şeklinde olursa yan anlamlı kelime, kişileştirme şeklinde olursa mecaz anlamlı kelime ortaya çıkar

Bunlar şöyle açıklanabilir: İnsandan doğaya aktarma: Bireylerdeki vücut bölümlerinin doğadaki objelere aktarılarak yeni manalar kazanmasıdır