Evradı nuriye oku

Daha fazla eserin eklenmesi Günlük okunacak dualar, namaz ve nazar duaları ve Mehmed Zahid Kotku Hazretleri’nin Evrad-ı Şerif’ini dinleyebilir, okuyabilirsiniz

Evradı nuriye oku

Bir mektubunda bunu şöyle zikrediyor: “Kardeşlerim, merak etmeyiniz, Cevşen ve Evrâd-ı Bahâiye bu defa dahî o dehşetli zehirin tehlîkesine galebe etti; tehlike devresi geçti Hamd ve nimetler ancak senindir, Sana döner, bolluklar, minnetler fazıl ve keremler ancak sana mahsustur

Evradı nuriye oku 81568

“Evrâd-ı Bahâiye”, Bahâeddin Şah-ı Nakşıbend Hazretlerinin Peygamber Efendimiz’den (s

O faideleri düşünüp, şevke gelip; evradı sırf rıza-yı İlahî için, âhiret için okusa Ezkar-ı Nuriye

İki salâvat ortasında yapılan duâların makbul olması ciheti ile Üstad Bedîüzzaman Hazretlerinin Evrâd-ı Kudsiyeyi, yüksek bir salâvat metni olan Delâilü’n-Nur’un ortasında okuduğunu, Evrad-ı Kudsiye 12- Sarılık için bu evradı zağferan ile yazıp suyunu içse şifadır

ASÂ-YI MÛSÂ

Lâ havle ani’n-nikam ve lâ kuvvete alen’n-ni’meti:Azaba maruz kalmamak,nimete mazhar olmak

Yirmi Birinci Lem’a

Birinci hikmet ve faide; İkinci hikmet ve faide; Üçüncü hikmet ve faide; Yirmialtıncı Lem 4- Rızık genişliği için günde on beş kere bir hafta boyunca okunur

Peygamberimiz (asm) “Oku!” [5] emrinin gereği olarak okumayı, “Nuna, Kaleme ve Kalemin yazdığı satırlara yemin olsun!” [6] diye başlayan “Kalem Suresi” nazil olduktan sonra “Okuma-Yazma” seferberliği başlattı ve müslüman olan herkesi okuma yamaya teşvik etti

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır

Meryem olmanın, velayet mertebesinde bir “kul” olmanın, en büyük peygamberlerden birini yetiştiren bir “anne” olmanın kalplere nakış gibi Mesnevi-i Nuriye

Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti Mesnevi-i Nuriye

Öğretmen arka sırada oturan Nuriye'ye de; - Sen ne olacaksın bakalım diye sormuş

Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın

O halde yüz de doksanı kalbe geldiği iddia edilen ilhamlara dayanan Risale-i Nur 'un hiç bir ilmi bağlayıcılığı ve itibarı yoktur