Bartın alan kodu

Amacınıza bağlı olarak bilgi almak, kişisel - Amasra Telefon Kodu : 0378315 - Kurucasile Telefon Kodu : 0378518 - Ulus Telefon Kodu : 0378416

Bartın alan kodu

Fakat Bartın ilçeleri arasında sabit Bartın şehrinin alan kodu 0378’dir

Bartın alan kodu 82560

Bartın ili Karadeniz in batısında yer almaktadır

1991 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak Türkiye'nin 74

405

2012, 13: 0378 Alan Kodu: Bartın ‘a aittir

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır

YIL MSO

Bartın İlçe Telefon Kodları

Benzer Konular

227 55 93

Telefon kodları 3 haneden oluşur ve genellikle başına 0 koyularak toplam 4 hane şeklinde yazılır