Asansör durum tespit raporu örneği

ISO 9000 Temel Eğitimi

Asansör durum tespit raporu örneği

1995 tarih ve 22499 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asansör Yönetmeliği kapsamında yapılmak-taydı

Asansör durum tespit raporu örneği 34713

KAT MALİKLERİ DENETİM KURULU RAPORUait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

Asansör kuyusu, asansörle ilgisi olmayan hacimleri havalandırılması için kullanılmamalıdır

[4] Asansör Bakım, ĠĢletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 1

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğin de değişikliğe gidilmeli garanti ile ilgili hükümler düzeltilmeli ve 3 yıl garanti ve ömür boyu sorumluluk ortadan kaldırılmalıdır

[1] SGM Sektörel Raporlar ve Analizi Serisi-Asansör Sektörü Raporu (2015/2) [2] TS EN 81-1+A3: Asansör Yapım ve Montaj Ġçin Güvenlik Kuralları Standardı [3] Hyundai Elevator Co

7

Haberleşme ekibi, Teknik Ekibe ulaşarak ‘’Trafo’dan enerjinin kesilmesini’’ talep etmiştir

Apartmanı yöneticisinin 01

2- İmar Durum Belgesi

6- Tescil Öncesi İlk Periyodik Muayene Raporu

Medyaya yansıyan Küçükçekmece ilçesinde yaşanan asansör kazası haberi üzerine, Makina Mühendisleri Odası olarak kaza yaşanan adrese gidilmiştir

1

2007-31

Medyaya yansıyan Küçükçekmece ilçesinde yaşanan asansör kazası haberi üzerine, Makina Mühendisleri Odası olarak kaza yaşanan adrese gidilmiştir