Çalışma izni olmayan yabancı çalıştırma cezası 2019

527,00: Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya: 5

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştırma cezası 2019

Ayrıca, çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na Kaçak yabancı işçi çalıştırma cezası

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştırma cezası 2019 60096

Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22

maddesi, çalışma izni bulunmamasına rağmen çalıştırılan her bir yabancı için işverene 8

Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için)

438 TL

Türkiye’de geçerli çalışma izni olmadan çalışan yabancılar hakkında cezai ve idari işlem uygulanır

Bu uygulamayı kullanarak ÇSGB Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne yabancı çalışma izni başvurularınızı yapabilirsiniz

Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi kullanarak kimliğiniz doğrulandıktan sonra Çalışma izninde yetki ve yükümlülük

com Yabancı personelden istenen belgeler şunlardır: 1 adet fotoğraf, Pasaport fotokopisi, İş sözleşmesi, Çalışma izni başvuru belgesi

MADDE 6- (1) Çalışma izni, 4 üncü maddeye göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilir

maddesinde açıklanmıştır

HATAY'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarında yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 19 kadına 82 bin 137 TL para cezası kesildi